صفحه اصلی > پروژه‌ها > خاتمه یافته 

لیست پروژه‌های خاتمه یافته شرکت معیار توسعه به شرح زیر است :

ردیف

نام پروژه

کارفرما

سال اجرا

1

ارائه طرح های اصلاح و بهينه سازی کوتاه مدت شبکه توزيع شهر کنارک

برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

1383

2

نظارت بر اجرای پروژه شبکه توزيع نيروی برق استان سمنان

برق منطقه اي سمنان

1384

3

بررسی و تکميل اسناد مزايده نيروگاه زنبق يزد

نيروگاه زنبق يزد

1383

4

شناسايی وضعيت سيستم توزيع  برق و ups  های اصلي ساختمان کامپيوتر فرودگاه  مهرآباد

فرودگاه مهرآباد

1384

5

کابل کشی فشار ضعيف مسير سيمولاتور اتاق توزيع فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهرآباد

1384

6

ارائه خدمات مشاوره جهت طراحی وبرآورد شبکه روشنايی شهرک کاسپين قزوين

شركت شهرك صنعتي قزوين

1384

7

نظارت بر اجرای پروژه های شبکه  توزيع نيروی برق استان سمنان

برق منطقه اي سمنان

1385

8

نظارت بر اجرای پروژه های شبکه  توزيع نيروی برق غرب مازندران

برق منطقه اي مازندران

1384

9

ارائه خدمات مهندسی برای تهيه اطلاعات جغرافيايی خطوط و پستهای فوق توزيع و انتقال سمنان مبتنی بر GIS

برق منطقه اي سمنان

1384

10

نظارت بر اجرای پروژه های شبکه  توزيع نيروی برق استان سمنان

برق منطقه اي سمنان

1385

11

نظارت بر اجرای پروژه های شبکه  توزيع نيروی برق استان مازندران

برق منطقه اي مازندران

1385

12

نظارت بر اجرای پروژه های شبکه  توزيع نيروی برق يزد

شركت توزيع يزد

1386

13

ارائه خدمات مهندسی جهت اندازه گيری و تحليل کيفيت توان ايلام

برق منطقه اي غرب

1385

14

ارائه خدمات مهندسی جهت اندازه گيری و تحليل کيفيت توان تبريز

برق منطقه اي آذربايجان

1386

15

اندازه گيری شاخص های کيفيت توان در 63 نقطه در سطح استان  آذربايجان غربی

شركت توزيع آذربايجان غربي

1386

16

مکانيزاسيون توزيع منطقه برق تهرانپارس توزيع  شمالشرق تهران مبتنی بر GIS

شركت توزيع شمالشرق

1386

17

طراحی پست اختصاصی 20/230 کيلو ولت شرکت صنايع هفت الماس

شركت صنايع هفت الماس

1386

18

همکاری وآموزش در اندازه گيری و تحليل کيفيت توان الکتريکی و ارائه گزارش به تعداد 20 نقطه در شهر شيراز

شركت مهندس مشاوره فارس

1386

19

نظارت بر اجرای پروژه های شبکه توزيع سمنان

شركت توزيع سمنان

1386

20

نظارت بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه ساری، توسعه روستايی ، روشنايی معابر، برقرسانی روستايی و . . در محدوده استان مازندران

شركت توزيع مازندران

1386

21

نظارت فنی و کمی  بر اجرای پروژه های شبکه  توزيع نيروی برق يزد

شركت توزيع يزد

1387

22

نظارت بر اجرای پروژه های شبکه های توزيع سمنان و شاهرود

شركت توزيع سمنان

1388

23

نظارت عاليه كارگاهي بر عمليات اجراي شبكه هاي برق و روشنايي شهركهاي صنعتي استان سمنان

شهركهاي صنعتي استان سمنان

1387

24

نظارت بر اجراي پرو‍ژه هاي توسعه و احداث،‌اصلاح و بهينه سازي،‌توسعه روستايي، روشنايي معابر، برقرساني روستايي و ... در محدوده شركت توزيع برق استان كهكيلويه و بوير احمد

شركت توزيع كهكيلويه و بوير احمد

1388

25

ارائه خدمات مهندسي براي طرح اصلاح حريم خطوط 230 و 63 كيلو ولت دامغان - شاهرود

شرکت برق منطقه ای سمنان

1388

26

انجام مطالعات و نظارت بر اجرای طرح ساماندهی و کاهش تلفات مبتنی بر GIS منطقه نمونه شهر گرمسار

شركت توزيع سمنان

1387

27

جمع آوري اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه ها و آماده سازي اطلاعات در محيط سيستمGIS  بابلسر

شركت توزيع مازندران

1388

28

طرح ساماندهي و كاهش تلفات شبكه توزيع برق آستانه اشرفيه مبتني بر GIS

شرکت توزیع گیلان

1388

29

نظارت فنی و کمی  بر اجرای پروژه های شبکه  توزيع نيروی برق يزد

شركت توزيع يزد

1389

30

نظارت بر اجرای پروژه های شبکه  توزيع نيروی برق استان سمنان

شركت توزيع سمنان

1388

31

بروز رساني اطلاعات مكانيزاسيون منطقه برق غرب كرج مبتنی بر GIS

شرکت توزیع غرب استان تهران

1389

32

بروز رساني اطلاعات مكانيزاسيون منطقه برق مهرشهر كرج مبتنی بر GIS

شرکت توزیع غرب استان تهران

1389

33

جمع آوري اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه ها و آماده سازي اطلاعات در محيط سيستمGIS  رشت

شرکت توزیع گیلان

1389

34

نظارت بر اجراي پروژه هاي توسعه  و احداث، اصلاح و بهينه ساري و ... شهرهاي قائمشهر، بابل و سوادكوه

شركت توزيع مازندران

1388

35

نظارت بر اجراي پرو‍ژه هاي توسعه و احداث،‌اصلاح و بهينه سازي،‌توسعه روستايي، روشنايي معابر، برقرساني روستايي و ... در محدوده شركت توزيع برق استان كهكيلويه و بوير احمد

شركت توزيع كهكيلويه و بوير احمد

1389

36

واگذاري تست، بازديد و بازبيني لوازم اندازه گيري مشتركين عادي تك فاز در حوزه فعاليت امور توزيع برق بابل

شركت توزيع مازندران

1389

37

واگذاري تست، بازديد و بازبيني لوازم اندازه گيري مشتركين عادي تك فاز در حوزه فعاليت امور توزيع برق قائمشهر

شركت توزيع مازندران

1388

38

واگذاري تست، بازديد و بازبيني لوازم اندازه گيري مشتركين عادي تك فاز در حوزه فعاليت امور توزيع برق آمل

شركت توزيع مازندران

1388

39

ارائه طرح های اصلاحی، نظارت و کنترل بر اجرای پروژه های خطوط انتقال نیرو

برق منطقه ای مازندران

1389

40

نظارت بر اجرای پروژه های توسعه و احداث شهری، مسکن مهر، توسعه روستایی و ... در حوزه فعالیت امور دوازده گانه شرکت توزیع

شرکت توزیع مازندران

1389

41

نظارت بر اجرای پروژه های شبکه  توزيع نيروی برق استان گیلان حوزه دو(امورهای توزیع برق شرق، آستانه، لنگرود، سیاهکل، رودسر، املش، غرب، تالش و آستارا)

شركت توزيع گيلان

1389

42

تست و بازرسی کنتور زیرآب، شیرگاه و پل سفید  در حوزه فعالیت امور توزیع برق سوادکوه

شرکت توزیع مازندران

1390

43

تست و بازرسی کنتور آمل به جز بخش ها در حوزه فعالیت امور توزیع برق آمل

شرکت توزیع مازندران

1390

44

طرح جامع برق رسانی  شهرستان شهر کرد

شرکت توزیع چهارمحال بختیاری

1389

45

طراحی، انتخاب تجهیزات و نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم تخلیه جزئی ژنراتورهای 4 واحد نیروگاه طوس

شرکت مدیریت تولید برق طوس

1389

46

ارائه خدمات مشاوره ای جهت کاهش آلودگی نوری

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

1389

47

تهیه طرح اتصال نیروگاه تولید پراکنده 2 مکاواتی به شبکه توزیع برق قم

شرکت پویش برق شیوا

1390

48

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای منطقه شمال و شمال شرق

شرکت توزیع خوزستان

1391

49

طراحی شبکه، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و مطالعات کاهش تلفات منطقه 4 ( ماهشهر، بندرامام، هندیجان، چم خلف)

شرکت توزیع خوزستان

1390

50

مشاوره جهت نظارت بر اجرای پروژه خدمات مشترکین استان خوزستان

شرکت توزیع خوزستان

1391

51

نظارت  فنی و کمی بر اجرای قراردادهای توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، انشعابات ، فعالیتهای ساختمانی  طراحی و نظارت روشنایی معابر و نیرو رسانی استان قم

شرکت توزیع قم

1390

52

انجام آزمایشات الکتریکی و عایقی روی استاتور ژنراتورهای نیروگاه طرشت

نيروگاه طرشت

1390

53

طراحي احداث يك  فيدر فشار متوسط از پست 63 كيلو ولت سرابله تا شهر لومار

شركت توزيع ايلام

1391

54

سرويس و آزمايشات بريكرها و تجهيزات وابسته به پست 63 كيلوولت  نيروگاه لتيان

نیروگاه لتیان

1390

55

انجام تستهای پیرسازی و تحلیل نتایج روی35  شینه های استاتور

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتورمپنا(پارس)

1391

56

فروش نقشه ها واطلاعات مورد نیاز بر اساس فعالیت اجرایی، مهندسی ومشاوره ومطالعات لازم به منظور استقرار طرح CHP در کارخانجات صنایع کیمیا    چوب گلستان، ...

صنایع کیمیا چوب گلستان

1390

57

ارائه خدمات مشاوره اي  و تهیه طرح جهت اتصال واحد توليد پراكنده چهارمگاواتي كارخانجات ريسندگي و بافندگي و پوشاك جامعه به شبكه توزيع نيروي   برق شهرستان مشهد

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

1390

58

تهیه طرح اتصال به شبکه و تنظیمات حفاظتی و راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک CHP ، شش مگاواتی شرکت پارلامنسوجات

شرکت صنایع تجاری پارلا منسوجات

1390

59

اندازه گيري ضريب تلفات عايقي و ظرفيت خازني روي ژنراتورواحد2 نيروگاه شازند اراك

شركت  رشد صنعت نیرو

1391

60

انجام تست تانژانت دلتا روی ژنراتور نیروگاه حرارتي تبریز

شركت  رشد صنعت نیرو

1391

61

انجام تست هاي الكتريكال روتور  واحد يك نيروگاه سيمره

شركت نوتاش

1391

62

انجام تست Low Induction  Core Test روی  هسته استاتور واحد یک نیروگاه سیمره  ايلام

شركت نوتاش

1391

63

انجام تست Low Induction  Core Test روی  هسته استاتور واحد2 نیروگاه +سیمره ايلام

شركت نوتاش

1391

64

انجام تست هاي  الکتریکال روتور واحد2  نیروگاه سیمره

شركت نوتاش

1391

65

تست تانژانت دلتا و تخلیه جزئی شینه های ژنراتور ساخت شركت  رشد صنعت نیرو

شركت  رشد صنعت نیرو

1391

66

انجام آزمايشات (تشخيص اتصال حلقه ) بر روي سيم پيچ  تحريك واحد شماره 2 نيروگاه طرشت

نيروگاه طرشت

1391

67

انجام تست Low Induction  Core Test روی  هسته استاتور واحد3 نیروگاه سیمره ايلام

شركت نوتاش

1391

68

طرح جامع  روشنايي معابر استان يزد

شركت توزيع يزد

1391

69

انجام خدمات مشاوره ای جهت انجام ممیزی انرژی در کارخانه های پارسیان ترمز و رنگ و رزین یشم

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

1391

70

نظارت بر اجرای پروژه های  سرمایه ای گلستان

شرکت توزيع نيروي برق گلستان

1391

71

ارائه خدمات مشاوره اي جهت تهيه طرح نيروگاه 2 مگاواتي توليد همزمان برق و حرارت مجموعه روستاي كنگ در شهرستان طرقبه شانديز

شركت  فراگامان نيروي بينالود

1391

72

ارائه خدمات مشاوره اي جهت تهيه طرح داخلي  نيروگاه 2 مگاواتي توليد همزمان برق و حرارت مجموعه روستاي هلالي در شهرستان مشهد

شركت  فراگامان نيروي بينالود

1391

73

نظارت  برپروژه های  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی شهرستانهای  سمنان شاهرود- میامی گرمسار- آراداندامغان مهدیشهر و امور بسطام

شرکت توزیع استان سمنان

1392

74

انجام خدمات تهیه طرح اتصال نیروگاه تولید پراکنده 2 مگاواتی شهرک صنعتی شیروان به شبکه فشار متوسط شرکت توزیع برق خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

1392

75

انجام آزمایشهای موردتوافق روی ژنراتورهای نیروگاه زاینده رود

شرکت آب منطقه ای اصفهان

1392

76

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا  و اتصال نيروگاه 7 مگاواتي شركت كاوش آباد جنوب

شركت كاوش آباد جنوب

1392

77

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای جنوب شرق تهران بزرگ

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1392

78

انجام مشاوره جهت برداشت اطلاعات استاتیکی فشار متوسط و ضعیف روشنایی و .. و آماده سازی بانک اطلاعات تاسیسات توزیع برق بابل مبتنی برGIS

شرکت توزیع مازندران

1391

79

خدمات مجری طرح در اجرای پروژه های سرمایه ای در مناطق برق شهریار، شهر قدس،جنوب کرج

شرکت توزیع غرب استان تهران

1391

80

انجام آزمايشات بر روي سيم پيچ روتور و استاتور واحد شماره 4 نيروگاه طرشت

شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

1391

81

برداشت اطلاعات و ورود به نرم افزارGISبرای شهرستانهای شهرضا و سمیرم

شرکت توزیع اصفهان

1393

82

برداشت اطلاعات و ورود به نرم افزارGISبرای شهرستانهای نائین ،خور و اردستان

شرکت توزیع اصفهان

1393

83

نظارت  برپروژه های  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر کاهش تلفات و نیرو رسانی شبکه برق واقع در شهرستانهای اهواز حمیدیه و ملاثانی و روستاهای تابعه

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

1392

84

انجام تستهای پیرسازی شینه های ژنراتور

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتورمپنا(پارس)

1392

85

بازديد دوره اي از تاسيسات، انجام مطالعات فني جهت برنامه ريزي به منظور انجام فعاليتهاي پيشگيرانه و رفع عيوب شبكه، پيگيري راه اندازي و بكارگيري سيستم 995ها و نرم افزارهاي جديد و بروز رساني آنها در حوزه بهره برداري امورها

شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران

1392

86

بررسي فني ، اقتصادي و تهيه طرح هاي مورد نياز در محدوده مديريت هاي توزيع برق استان گلستان

شركت توزیع برق گلستان

1393

87

تهیه طرح اتصال نیروگاه تولید پراکنده 2/1 مگاواتی و اتصال به شبکه توزیع استان قزوین

شرکت نگین برق قزوین

1391

88

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال نيروگاه توليد همزمان برق و حرارت و برودت در مجتمع تجارت جهاني فردوسي

 

1393

89

خريد، تجهيزات، نصب، تست راه اندازي و ساير خدمات احداث 49 كيلو وات مولد خورشيدي

شركت برق منطقه اي يزد

1393

90

بازديد دوره اي از تاسيسات، انجام مطالعات فني جهت برنامه ريزي به منظور انجام فعاليتهاي پيشگيرانه و رفع عيوب شبكه، پيگيري راه اندازي و بكارگيري سيستم ها

توزيع نيروي برق غرب مازندران

1393

91

تهيه طرح اتصال به شبكه و اخذ تائيد اتصال به شبكه نيروگاه پراکنده بیوگاز در محدوده سمنان

شرکت دامپروری و کشاورزی کوهستان سمنان

1392

92

نظارت بر فعاليتهاي فروش و خدمات مشتركين

شركت توزيع برق خوزستان

1393

93

خدمات كنترل پروژه

شركت توزيع برق خوزستان

1393

94

انجام قرارداد خدمات فني  مهندسي و طراحي پروژه هاي نيرورساني  شبكه هاي  توزيع برق شهرستان اهواز، حميديه ، باوي و كارون (شهري، روستايي و شهرها و شهركهاي  جديد الاحداث)

شركت توزيع برق اهواز

1393

95

اتصال نيروگاه 25 مگاواتي و طرح اتصال به شبكه

موسسه مالي و اعتباري فرشتگان

1393

96

برداشت و ورود اطلاعات مكاني و توصيفي

شركت توزيع كردستان

1393

97

نظارت بر پروژه طرح جامع قزوين در سطح 20كيلو ولت

شركت توزيع قزوين

1391

98

برق رساني به ساختمانهاي برق شركت توزيع با استفاده از سيستم خورشيدي

شركت توزيع برق كرمانشاه

1392

99

نصب تجهيزات فتوولتائيك روستایی

شركت توزيع برق كرمانشاه

1393

100

خريد تجهيزات و راه اندازي توليد برق از طريق سيستم فتو ولتائيك با قابليت اتصال به شبكه به ظرفيت 100 كيلو وات

شركت برق منطقه اي زنجان

1392

101

مطالعات احداث و جمع آوري شبكه خطوط انتقال انرژي 20 كيلو وات

منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد

1392

102

انجام عمليات مربوط به جمع آوري،آماده سازي و ورود اطلاعات مكاني و توصيفي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)   شبكه فشار متوسط در محدوده برق   سيريك و رضوان

شركت توزيع برق استان هرمزگان

1391

103

انجام خدمات مشاوره اي ونظارت بر اجرا و اتصال نيروگاه مقياس كوچك 5 مگاواتي توربين بخار

شركت كيميا داران كوير

1393

104

انجام خدمات مشاوره اي جهت عقد قرارداد نيروگاه هاي مقياس كوچك توربين بخار در سايت هاي بجنورد و يرد

شركت كيميا داران كوير

1393

105

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال نيروگاه 3/1 مگاواتي توربين بخار شركت كيمياداران نوين

شركت كيميا داران نوين شمال

1393

106

نظارت بر اجراي كار،تست و بهره برداري مولدهاي مقياس كوچك

شركت توزيع برق گلستان

1393

107

خرید 5 کیلووات تجهیزات فتوولتائیک

شهرداری منطقه 14

1393

108

انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال نیروگاه 7 مگاواتی

شرکت آباد سازان سرافرازبام شمال

1393

109

نظارت سرمایه ای  و خدمات مکانیزاسیون  شبکه در  مناطق برق  غرب کرج،شرق کرج،جنوب کرج و اداره برق اشتهارد

شرکت توزیع برق البرز

1394

110

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا

1394

111

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك

1393

112

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت و صنعت فارابي  به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت حكيم فارابي

1393

113

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت سلمان فارسي  به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك

1393

114

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي

1393

115

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت امام خميني (ره)  به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت امام خميني (ره)

1393

116

عملیات برداشت اطلاعات بر پایه GIS و تهیه طرح جامع اصلاح، بهینه سازی، کاهش تلفات و توسعه شبکه توزیع

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1393

117

نظارت بر طرح هاي توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه سازي فرآيند مشتركين و بهره برداري شبكه هاي توزيع نيروي برق استان مركزي

شركت توزيع نيروي برق استان مركزي

1393

118

بروزرساني و تكميل اطلاعات مكاني تأسيسات شركت برق در سامانه GIS

شركت توزيع نيروي برق استان مركزي

1393

119

خريد، تجهيزات، نصب، تست راه اندازي و ساير خدمات احداث 49 كيلو وات مولد خورشيدي

شركت برق منطقه اي يزد

1392

120

برداشت اطلاعات و ورود به نرم افزارGISبرای شهرستانهای شهرضا و سمیرم

شرکت توزیع اصفهان

1391

121

برداشت اطلاعات و ورود به نرم افزارGISبرای شهرستانهای نائین ،خور و اردستان

شرکت توزیع اصفهان

1391

122 تهیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاوات خورشیدی پایا گوهر سبز کویر جهت اتصال به پست فوق توزیع سرچهان استان فارس پایا گوهر سبز کویر 1396
123 تست های پیش از راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک 4 مگاواتی پاد الوان پاک شرکت پاد الوان پاک 1396
124 تهیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه 25 مگاواتی واقع در شهرستان مهران استان ایلام زاگرس فولاد مهران 1396
125 مشاوره، طراحی، نظارت بر اجرا و راه اندازی نیروگاه تولید پراکنده 25 مگاواتی نورین  شرکت نیروگاه شهرک صنعتی نورین 1397
126 مدیریت تامین تجهیزات پروژه احداث آزمایشگاه پیرسازی شینه شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)  
127 طراحی، نظارت بر تامین نصب و راه اندازی  آزمایشگاه پیرسازی (Aging)  شینه های ژنراتور شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)  
128 تست های پیش از راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک ژرف آرای روشن شرکت ژرف آرای روشن 1397
129 مشاوره در حوزه  منابع تولید پراکنده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 1397
130 تهیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه 6 مگاواتی مقیاس کوچک واقع در استان سنندج سلولز غرب 1397
131 انجام آزمایشات راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک گازسوز 5.4 مگاواتی شرکت توانا انرژی البرز 1397
132 تهیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاواتی واقع در شهرستان کامیاران استان کردستان شرکت برق و انرژی دانوب 1397

 

 

آمار بازدید
بازديد اين صفحه :4552
بازديد امروز:186
کل بازديد سایت :586276
بازديدکنندگان آنلاین :2
ارتباط با ما
آدرس دفتر مرکزی:تهران-بلوار مرزداران-خیابان شهید ابراهیمی-برج الوند-طبقه 3-واحد 307
تلفن : 48-62-61-44297560-021
فکس: 44297549-021

نقشه سایتارتباط با ما|