صفحه اصلی > فعالیت‌ها > تولید پراکنده 


مفاهیم تولید پراکنده

تولید پراکنده برق به معنی تولید برق در مقیاس کوچک و در محل مصرف (عمدتاً شبکه توزیع) می باشد. این شیوه تولید که در ایران تا سطح 25 مگاوات بدین عنوان نامیده می شود، به مصرف کنندگان این اجازه را می دهد که انرژی الکتریکی مورد نیازشان را تولید نموده و اضافه توان الکتریکی شان را به شبکه قدرت یا مصرف کنندگان دیگر بفروشند .

تولید پراکنده (مولدهای مقیاس کوچک) با انواع تکنولوژی های تولید برق از جمله انرژی خورشیدی (فتو ولتائیک)، باد و زمین گرمائی امکان پذیر است. اما آنچه که در حال حاضر در ایران بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است، تولید پراکنده با استفاده از موتورهای گازسوز (GE) یا توربینهای گازی (GT) می باشد. تولید برق در این سیستم ها توسط ژنراتورهای سنکرون انجام می شود و امکان بازیافت حرارت از موتورهای گازسوز با استفاده از تکنولوژی CHP یا CCHP و یا استفاده از سیکل ترکیبی در توربین های گازی، باعث افزایش راندمان و صرفه اقتصادی این نوع از تولید پراکنده (مولد مقیاس کوچک) می گردد.

این موضوع به ویژه در مکان هایی که نیاز به آب گرم یا بخار و یا گرمایش دارند توجیه اقتصادی طرح تولید پراکنده را بسیار افزایش می دهد.

از طرفی نصب مولدهای برق پراکنده به مصرف کنندگان بزرگ این امکان را می دهد که در هنگام بروز خاموشی های تحمیل شده از شبکه، برق اضطراری و پشتیبان داشته باشند و قابلیت اطمینان سیستم برق رسانی خود را افزایش دهند.

از دید شبکه توزیع برق نیز نصب مولدهای پراکنده (مولدهاي مقياس كوچك) می تواند باعث کاهش بار فیدرهای پر بار و کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان گردد. استفاده از مزایای فوق مستلزم انتخاب محل مناسب برای نصب مولدها،  تعیین ظرفیت مناسب برای آن ها و به کارگیری تمهیدات لازم برای اتصال ایمن و مطمئن از این مولدها می باشد.

شركت مهندسين مشاور معيار توسعه نيرو با تكيه بر تجربيات كسب شده در پروژه هاي پيشين، مجموعه حاضـر را بـا عنـوان شرح خدمات مشاوره ای برای احداث مولدهاي مقياس كوچك تهيه و ارائه مي نمايد

نقاط قابل تامل در اين شرح خدمات انسجام و عملياتي بودن آن ها است كه بر اساس پـروژه هـاي اجرايـي و رويـه هـاي مصـوب وزارت نيرو و شركت هاي تابعه شامل توانير، مديريت شبكه، شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع نيروي برق مي باشد. 

 

شرح خدمات شامل چهار بخش كلي به شرح ذيل است

الف) ارائه خدمات مشاوره ای جهت اخذ مجوزها و عقد قرارداد خرید تضمینی مولدهای مقیاس کوچک

اين شرح خدمات به منظور ارائه به سرمايه گذاران تهيه شده و اين شركت بعنوان مشاور سرمايه گذار اقدام بـه اخـذ مجوزها و عقـد قـرارداد خريـد تضـميني مولـدهاي مقيـاس كوچك مي نمايد.

ب) ارائه خدمات مشاوره اي طراحي، نظارت بر اجرا، تست و راه اندازي مولدهاي مقياس كوچك با و بدون توليـد همزمـان برق، حرارت و برودت  

اين شرح خدمات به منظور ارائه به سرمايه گذاران تهيه شده و اين شركت بعنوان مشاور سرمايه گذار، كليه مراحل اجرايي و طراحي، نظارت و مجموعه نيروگاه ها شامل بخش هاي الكتريكي، مكانيكي و ساختماني را تا مرحله ساخت و بهره برداري نهايي هدايت مي نمايد و كليه تعاملات لازم ميان بخش هاي بالادستي و پايين دستي را انجام مي دهد.

ج) ارائه خدمات مشاوره اي جهت ارائه طرح ها و نظارت بر صدور مجوز مولدهاي مقياس كوچك كمتر از دو مگاوات براي شركت هاي توزيع نيروي برق

اين شرح خدمات به منظور ارائه به شركت هاي توزيع جهت بررسي و امكان سنجي و تهيه طرح اتصال و مجوز اتصال و نظارت بر تست هاي پيش از راه اندازي، راه اندازي و تست هاي دوره اي مولدهاي مقياس كوچك كمتر از دو مگاوات تهيه گرديده است.

د) ارائه خدمات مشاوره اي جهت بررسي طرح و نظارت بر صدور مجوزها و تست هاي مصوب توانير در مولدهاي مقياس كوچك براي شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق

اين شرح خدمات به منظور بررسي طرح هاي ارائه شده به شركت هاي توزيع و برق منطقه اي از سوي سرمايه گذاران و يا مشاوران آنان براي پروژه هاي بين 2 تا 25 مگاوات تهيه شده و هدف كلي آن اجراي كلي دستورالعمل ها، بررسي طرح ها و نظارت بر تست و اتصال به منظور حفظ امنيت و قابليت اطمينان شبكه و نيروگاه مي باشد.


شايان ذكر است با توجه به شرايط پروژه ها و مراحل اجرايي ساختگاه ممكن است بندهايي به شرح خدمات ارائه شده اضافه و يا حذف گردد.

شرکت مهندسین مشاور معیار توسعه نیرو با بهره گیری از تجربیات و دانش فنی پرسنل مجرب خود و همکاری و استفاده از رهنمودهای اساتید دانشگاه، مشاوره پروژه های تولید پراکنده (مولدهای مقیاس کوچک) را عهده دار می باشد.


پروژه های اجرا شده و در دست اجرای شرکت معیار توسعه نیرو در زمینه تولید پراکنده(مولد مقیاس کوچک)

ردیف

عنوان قرارداد

کارفرما

سال عقد قرارداد

1

انجام آزمایشات راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک گازسوز یک مگاواتی در سمنان

شرکت تولید انرژی پاژن سفیت

1395

2

اخذ مجوز نیروگاه 25 مگاواتی تولید پراکنده در منطقه آزاد ارس

شرکت پردیس انرژی

1395

3

انجام مطالعات و طراحی طرح اتصال به شبکه نیروگاه مقیاس کوچک

شرکت آذر فناوران پویا پندار

1395

4

ارائه خدمات مشاوره ای در تهیه طرح اتصال نیروگاه 25 مگاواتی در شهرستان تبریز

شرکت آریا فلز ناب  

1395

5

ارائه خدمات مشاوره ای در تهیه طرح اتصال نیروگاه 25 مگاواتی در استان آذربایجان شرقی

شرکت سینانیروی تبریز

1395

6

مشاوره در حوزه  منابع تولید پراکنده

شرکت توزیع برق

 شهرستان اصفهان

1395

7

طرح اتصال به شبکه نیروگاه تولید پراکنده تا 7 مگاوات

شرکت توزیع برق

 خراسان شمالی

1394

8

انجام خدمات مهندسی و مشاوره جهت اخذ مجوزها و عقد قرارداد خرید تضمینی مولد مقیاس کوچک 3 مگاواتی

بیمارستان قائم رشت

1394

9

انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال نیروگاه 7 مگاواتی (آزادشهر)

شرکت توسعه برق و نیروگاه دیلمان

1394

10

انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر اجرا و اتصال نیروگاه 7 مگاواتی

شرکت آباد سازان

سرافرازبام شمال

1393

11

نظارت بر اجراي كار،تست و بهره برداري مولدهاي مقياس كوچك

شركت توزيع برق گلستان

1393

12

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال نيروگاه 3/1 مگاواتي توربين بخار

شركت كيميا داران نوين شمال

1393

13

انجام خدمات مشاوره اي جهت عقد قرارداد نيروگاه هاي مقياس كوچك توربين بخار در سايت هاي بجنورد و يزد

شركت كيميا داران كوير

1393

14

انجام خدمات مشاوره اي ونظارت بر اجرا و اتصال نيروگاه مقياس كوچك 5 مگاواتي توربين بخار

شركت كيميا داران كوير

1393

15

اتصال نيروگاه 25 مگاواتي و طرح اتصال به شبكه

موسسه مالي و اعتباري فرشتگان

1393

16

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت امام خميني (ره)  به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت امام خميني (ره)

1393

17

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت

 دعبل خزاعي

1393

18

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت سلمان فارسي  به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت

ميرزا كوچك

1393

19

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت و صنعت فارابي  به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت

 حكيم فارابي

1393

20

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت

ميرزا كوچك خان

1393

21

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا و اتصال واحد نيروگاهي 9.6 مگاواتي توليد پراكنده مستقر در شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا به شبكه برق سراسري در قالب  توسعه مولدهاي مقياس كوچك

شركت كشت و صنعت

نيشكر دهخدا

1393

22

تهيه طرح اتصال به شبكه و اخذ تائيد اتصال به شبكه نيروگاه پراكنده بيوگاز

شركت دامپروري و كشاورزي كوهستان سمنان

1392

23

تهیه طرح اتصال نیروگاه تولید پراکنده 2/1 مگاواتی و اتصال به شبکه توزیع

شرکت نگین برق قزوین

1391

24

انجام خدمات مشاوره اي و نظارت بر اجرا  و اتصال نيروگاه 7 مگاواتي

شركت كاوش آباد جنوب

1391

25

انجام خدمات تهیه طرح اتصال نیروگاه تولید پراکنده 2 مگاواتی شهرک صنعتی شیروان به شبکه فشار متوسط

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

1391

26

ارائه خدمات مشاوره اي جهت تهيه طرح داخلي  نيروگاه 2 مگاواتي توليد همزمان برق و حرارت مجموعه روستاي هلالي در شهرستان مشهد

شركت  فراگامان

نيروي بينالود

1390

27

ارائه خدمات مشاوره اي جهت تهيه طرح نيروگاه 2 مگاواتي توليد همزمان برق و حرارت مجموعه روستاي كنگ در شهرستان طرقبه شانديز

شركت  فراگامان

 نيروي بينالود

1390

28

تهیه طرح اتصال به شبکه و تنظیمات حفاظتی و راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک CHP ، شش مگاواتی

شرکت صنایع تجاری

 پارلا منسوجات

1390

29

ارائه خدمات مشاوره اي  و تهیه طرح جهت اتصال واحد توليد پراكنده چهارمگاواتي كارخانجات ريسندگي و بافندگي و پوشاك جامعه به شبكه توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

1390

30

فروش نقشه ها واطلاعات مورد نیاز بر اساس فعالیت اجرایی، مهندسی ومشاوره ومطالعات لازم به منظور استقرار طرح CHP در کارخانجات صنایع کیمیا چوب گلستان، ...

صنایع کیمیا چوب گلستان

1390

31

تهیه طرح اتصال نیروگاه تولید پراکنده 2 مکاواتی به شبکه توزیع برق قم

شرکت پویش برق شیوا

1389

 32  انجام آزمایشات راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک گازسوز 5.4 مگاواتی  شرکت توانا انرژی البرز  1396
 33  مشاوره، طراحی، نظارت بر اجرا و راه‌اندازی نیروگاه 25 مگاواتی نورین  شهرک صنعتی نیروگاه نورین  1396
 34  تهیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه 25 مگاواتی واقع در شهرستان مهران استان ایلام
 زاگرس فولاد مهران  1396
 35  تهیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه 6 مگاواتی واقع در استان سنندج
 سلولز غرب
1396
 36 انجام تست‌های پیش از راه‌اندازی نیروگاه تولید پراکنده 4 مگاواتی  شرکت ژرف آرای روشن  1396
 37  انجام تست‌های پیش از راه‌اندازی نیروگاه تولید پراکنده 4 مگاواتی  شرکت پاد الوان پاک
1396
 38  انجام تست های پیش از راه‌اندازی نیروگاه تولید پراکنده 4.2 مگاواتی  شرکت فولاد گستر زنجان
1397

 

 

آمار بازدید
بازديد اين صفحه :6337
بازديد امروز:105
کل بازديد سایت :586195
بازديدکنندگان آنلاین :2
ارتباط با ما
آدرس دفتر مرکزی:تهران-بلوار مرزداران-خیابان شهید ابراهیمی-برج الوند-طبقه 3-واحد 307
تلفن : 48-62-61-44297560-021
فکس: 44297549-021

نقشه سایتارتباط با ما|