صفحه اصلی > فعالیت‌ها > بازار برق در سال هاي اخير با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژي الكتريكي و محدوديت منابع دولتي در ايجاد ظرفيت هاي جديد در بخش هاي توليد، انتقال و توزيع ، مسأله خصوصي سازي و تجديد ساختار در صنعت برق مشابه ساير كشورهاي جهان مورد توجه بوده است. نگرش جديد در طي سال هاي اخير، برق را به عنوان كالايي كه چون ديگر كالاها مبادله مي شود در نظر گرفته است و ايجاد فضاي رقابتي و افزايش بهره وري نيز از اهداف مهم بوده است.

صنعت برق به عنوان یک صنعت زیر بنایی در این دو دهه دست خوش تغییرات بنیادی گردیده است، که از آن به عناوین مختلفی چون تجدید ساختار، مقررات زدایی و ... یاد می‌شود. در ساختار جدید بر خلاف ساختار سنتی قدیم که در آن مالک سیستم تولید، انتقال و توزیع یکی بوده و تحت مالکیت واحد بهره‌برداری می‌گردید، سیستم‌های تولید، انتقال و توزیع از یکدیگر مجزا می‌گردند و به صورت مستقل اداره می‌شوند. در این زمان در اکثر کشورهای دنیا بازار برق راه‌اندازی شده و یا اینکه در حال مطالعه و راه‌اندازی می‌باشد. در کشور ما در راستای این تجدید ساختار، از اول آبان ماه سال 1382 بازار برق رسماً راه اندازی گردید.

 

مهمترین دلایل راه اندازی بازار برق در ایران:

 • ایجاد فضای رقابتی در بخش های تولید و توزیع برق
 • تامین منابع مورد نیاز از طریق حضور بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری
 • افزایش بهره وری اقتصادی

در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران، خصوصی سازی دو بخش از سه بخش تولید، انتقال و توزیع صنعت برق را در دستور کار خود قرار داده است. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﻜﻪﻫـﺎی اﺻـﻠﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻴـﺮو دراﻧﺤﺼـﺎر دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ازﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. با این حال با توجه به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به نظر می رسد که خصوصی شدن بخش ها و صنایع مختلف از جمله صنعت برق اجتناب ناپذیر باشد. لذا در بخش توزیع نیز که یکی از بخش های مورد نظر برای واگذاری به بخش خصوصی است فعالیت هایی نظیر صدور پروانه خرده فروشی را می توان نام برد. در این راستا به شرکت های واجد شرایط، پروانه خرده فروشی برق توسط توانیر اعطا می گردد.

 

لزوم تامین برق مشترکین و متقاضیان با قدرت بالای پنج مگاوات از طریق قرارداد دوجانبه، بورس انرژی و یا احداث نیروگاه در محل مصرف:

طبق مصوبه وزارت نیرو به شماره ۹۵/۵۰۳۷۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۵/۱۲/۷ مصرف کنندگان صنعتی جدید التأسیس که درخواست تأمین انرژی و همچنین مشترکین قدیمی که درخواست افزایش دیماند دارند، موظف بر آن هستند که انرژی خود را از طریق قرارداد دوجانبه، بورس انرژی و یا احداث نیروگاه در محل مصرف تأمین نمایند.

 

قراردادهای دوجانبه:

قرارداد دوجانبه به معنای مبادله مالی مستقیم بین یک نیروگاه و یک مصرف کننده می باشد. در رویه فعلی تنها مشترکین بخش صنعت می توانند تمام یا بخشی از مصرف برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه با نیروگاه مورد نظر خود تأمین نمایند. این قرارداد برای مصرف کنندگان دارای مزایایی می باشد:

 • کاهش دیماند خود از برق منطقه ای
 • امکان خرید برق از عرضه کننده مورد نظر خود
 • تعیین قیمت توافقی که از نظر اقتصادی نیز به صرفه تر باشد
 • آماده شدن برای ورود به فضای بورس انرژی 

 

در حال حاضر قراردادهای دوجانبه تحت حمایت همه جانبه دولت و وزارت نیرو قرار دارند. این حمایت در قالب تصویب نامه شماره ۱۴۵۹۳۷/ت۵۰۹۹ه مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ هیأت وزیران اعلام شده است. در این راستا مصوبات صورتجلسه های ۱۳۸ و ۱۴۶ هیئت تنظیم بازار برق ایران و پیرو آن دستورالعمل اجرایی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بسترهای قانونی و اجرایی لازم را به منظور انعقاد این گونه قراردادها فراهم کرده اند.

 

قراردادهای دوجانبه تأمین برق برای مشترکین صنعتی موجود و مصرف کنندگان صنعتی جدید:

روند ورود به قراردادهای دوجانبه تأمین برق برای مشترکین صنعتی موجود و مصرف کنندگان صنعتی جدید متفاوت می باشد. در ادامه روند ورود به قراردادهای دوجانبه به تفکیک ارائه می گردد.

 

مشترکین موجود:

مراحل ورود به قراردادهای دوجانبه برای مشترکین موجود به شرح زیر است:

 1.  تصمیم گیری در رابطه با مقداری از دیماند که باید از قرارداد دوجانبه تأمین شود. پیشنهاد می شود که مشترک مقدار پایه مصرف خود را از این راه تأمین نماید؛ 
 2. مذاکره با شرکت خرده فروش و یا نیروگاه مورد نظر و تبادل قرارداد دوجانبه فی مابین و اعلام زمان نفوذ قرارداد
 3. آگاه ساختن برق منطقه ای مربوطه و امضای الحاقیه قرارداد انشعاب برق
 4. امضای فرم درخواست ترانزیت برق از سوی شرکت خرده فروش یا نیروگاه به شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 5. شروع اجرای قرارداد
 • زمانی که مصرف کننده بخشی از دیماند خود را از قرارداد دوجانبه تأمین نماید، از پرداخت بهای قدرت به میزان حجم وارد شده در قرارداد دوجانبه معاف خواهد شد
 • زمانی که یک مصرف کننده در یک قرارداد دوجانبه شرکت نماید، می بایست ماهانه مبلغ ۴۹۵۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ظرفیت ترازیت دوجانبه به برق منطقه ای پرداخت نماید.
 • برداخت بهای انرژی (مندرج در قرارداد دوجانبه) به شرکت خرده فروش و یا نیروگاه مورد نظر و پرداخت هزینه ترانزیت (به مقدار ظرفیت قرارداد دوجانبه)، هزینه دیماند (با کسر ظرفیت قرارداد دوجانبه از دیماند اولیه)، اضافه مصرف نسبت به ظرفیت قرارداد دوجانبه (طبق تعرفه) و دیگر اقلام صورتحساب به برق منطقهای

 

مصرف کنندگان جدید:

طبق مصوبه وزیر نیرو به شماره ۱۰۰/۲۰/۳۷۳/۹۵ مورخ ۹۵/۱۲/۰۷ مصرف کنندگان جدید التأسیس که درخواست تأمین انرژی و مشترکین قدیمی که درخواست افزایش دیماند دارند، موظف بر آن هستند که انرژی خود را از طریق قرارداد دوجانبه، بورس انرژی و یا احداث نیروگاه تأمین نمایند. در ادامه روند تأمین برق مصرف کنندگان جدید از طریق قراردادهای دوجانبه ارائه می گردد. 

 1.  انعقاد قرارداد اتصال به شبکه با برق منطقه ای مورد نظر؛
 2. مذاکره با شرکت خرده فروش و یا نیروگاه مورد نظر و تبادل قرارداد دوجانبه فی مابین و اعلام زمان نفوذ قرارداد
 3. اعلام آمادگی شرکت خرده فروش و یا نیروگاه طرف قرارداد دوجانبه از طریق ارسال نامه و کپی قرارداد به برق منطقه ای مربوطه
 4. امضای فرم درخواست ترانزیت برق از سوی شرکت خرده فروش یا نیروگاه به شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 5. شروع اجرای قرارداد:
  • پرداخت بهای انرژی مصرفی (مطابق با ظرفیت قرارداد دوجانبه) به شرکت خرده فروش و یا نیروگاه مورد نظر؛
  • پرداخت هزینه ترانزیت به ازای هر کیلووات ظرفیت قرارداد دوجانبه، هزینه مازاد مصرف انرژی نسبت به قرارداد دوجانبه (بر اساس متوسط قیمت بازار عمده فروشی) و دیگر اقلام صورتحساب به برق منطقه ای

 

در این شرایط مجموعه شرکت معیار توسعه نیرو بر آن شده است که از فرصت های موجود در بخش توزیع استفاده نموده و در زمینه خرده فروشی برق وارد گردد. لذا آمادگی خود را جهت فروش برق به مشترکین تولید(صنعت و معدن) اعلام می دارد.

آمار بازدید
بازديد اين صفحه :3215
بازديد امروز:101
کل بازديد سایت :586191
بازديدکنندگان آنلاین :1
ارتباط با ما
آدرس دفتر مرکزی:تهران-بلوار مرزداران-خیابان شهید ابراهیمی-برج الوند-طبقه 3-واحد 307
تلفن : 48-62-61-44297560-021
فکس: 44297549-021

نقشه سایتارتباط با ما|