صفحه اصلی > فعالیت‌های شرکت > آمار جهانی انرژی بادی 

بازارهای انرژی بادی

 در طول سال 2011، در حدود 40 گیگاوات ظرفیت انرژی بادی عملیاتی گردید و ظرفیت جهانی انرژی بادی را تقریبا 20 درصد افزایش داده و به میزان کل 238 گیگاوات رسانیده است. این میزان افزایش ظزفیت در این سال نسبت به دیگر تکنولوژی های تجدیدپذیر بیشتر بوده است. در طول سال 2011 حدود 50 کشور ظرفیت خود را در این زمینه اضافه نموده اند و حداقل 68 کشور گزارشی مبنی بر افزایش بیش از 10 مگاوات داشته اند که 22 کشور از آنها از مرز 1 گیگاوات گذشته اند و 10 کشور برتر نزدیک به 87% ظرفیت کل جهانی را به خود اختصاص داده اند. درطول بازه زمانی انتهای سال 2006 تا انتهای سال 2011 نرخ رشد ظرفیت تجمعی انرژی بادی به میانگین 26 درصد رسیده است. به عنوان مثال در سال 2010 بیشتر ظرفیت توربینهای جدید در کشورهای در حال توسعه بوده و بازارهای نوظهور بیشتر در کشورهای OECD بوده اند. کشورهای پیشرو در زمینه نصب های جدید به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، هند، آلمان و انگلستان بوده اند که کشور کانادا با فاصله کمی از آنها قرار دارد. اتحادیه اروپا 23% از بازار جهانی و 41% از ظرفیت کل جهانی را به خود اختصاص داده است.  

 کشور چین در حدود 17.6 گیگاوات ظرفیت نصب شده داشته و 44% از بازار جهانی را در دست داشته است به طوری که افزایش این میزان نسبت به سال 2010 اندکی کاهش داشته است که این باعث شده در سال 2011 برای اولین بار کشور چین نسبت به سال قبل خود ظرفیت کمتری را نصب نموده باشد. با این حال کشور چین ظرفیت تجمعی خود را به میزان 62.4 گیگاوات تا انتهای سال 2011 رسانیده که بیش از یک چهارم ظرفیت کل جهانی است و بیش از 24 برابر ظرفیت نصب شده، تنها در 5 سال قبل خود می باشد. در سال 2010 در حدود 17 گیگاوات از ظرفیت کل، تائیدیه تجاری شده خود را تا پایان سال دریافت ننموده اند هرچند بیشتر آنها برق تولیدی خود را به شبکه تزریق می کردند. در سال 2011، 13 استان کشور چین بیش از 1 گیگاوات ظرفیت نصب شده داشته اند.

 کشورآمریکا بیش از 6.8 گیگاوات در سال 2011 به ظرفیت انرژی بادی خود اضافه نموده است که برای 2 میلیون خانه آمریکائی کافی بوده است و در نهایت ظرفیت کل خود را به 47 گیگاوات رسانیده است. ایالت تگزاس با ظرفیت کل نصب شده 10.4 گیگاوات بیش از یک پنجم کل ظرفیت این کشور را به خود اختصاص داده است ولی در سال 2011 رهبری نصب جدید در دست کالیفرنیا با 920 مگاوات بوده است و پس از آن ایلینوی با 693 مگاوات و آیووا با 647 مگاوات قرار دارند. از سال 2007 انرژی بادی 35% از ظرفیت برق تولیدی این کشور را فراهم نموده است که بیش از دو برابر سهم زغالسنگ و انرژی هسته ای می باشد.

 اتحادیه اروپا در سال 2011 در حدود 9.6 گیگاوات ظرفیت نصب شده داشته که میزان کل ظرفیت نصب شده این منطقه را به 94 گیگاوات رسانیده است.( این میزان معادل کل ظرفیت جهانی نصب شده انرژی بادی در سال 2007 بوده است). در سال 2010 ظرفیت نصب شده انرژی بادی در مقام سوم قرار گرفته بود(21.4%) که مقام اول مربوط به سیستمهای فتوولتائیک و مقام دوم مربوط به گاز طبیعی بوده است. سهم انرژی بادی نصب شده در این منطقه از 2.2% در سال 2000 به 10.5% تا انتهای سال 2011 افزایش یافته است.

انرژی بادی 16

 آلمان همچنان بزرگترین بازار اروپا را به خود اختصاص داده است که 2 گیگاوات از کل ظرفیت

 نصب شده در این کشور که29.1 گیگاوات می باشد را در سال 2011 اضافه نموده است و 46.5 تراواتساعت برق تولیدی از منبع انرژی بادی در این سال داشته است. برای اولین بار انگلستان رتبه دوم نصب ظرفیت جدید را در اروپا بدست آورد به طوری که 1.3 گیگاوات ظرفیت نصب شده جدید داشته که ظرفیت کل خود را تا انتهای سال به 6.5 گیگاوات رسانیده است. کشورهای اسپانیا با کمی بیش از 1 گیگاوات، ایتالیا تقریبا 1 گیگاوات و فرانسه بیش از 0.8 گیگاوات از دیگر پیشروهای بازار اتحادیه اروپا هستند. پرتغال کشور دانمارک را پشت سرگذاشت و خود را به لیست 10 کشور برتر در نصب کل عملیاتی شده رسانید و 0.4 گیگاوات ظرفیت متصل به شبکه اضافه نموده و ظرفیت کل خود را به 4.1 گیگاوات رسانید. در حالی که بازارها در بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا محدود می شدند، در جای دیگر شاهد رشد قابل توجهی در کشورهائی نظیر رومانی(ظرفیت بیش از دو برابر شده)، قبرس و یونان بوده ایم. کشور هند برای بار دوم، سومین بازار جهانی را در سال 2011 به خود اختصاص داده است. این کشور 3 گیگاوات ظرفیت جدید نصب نموده و ظرفیت کل خود را تقریبا به 16.1 گیگاوات رسانیده است و مکان پنجمی خود را در رتبه بندی کل ظرفیت نصب شده حفظ نموده است. کشور کانادا با اضافه نمودن 1.3 گیگاوات رکورد جدیدی برای خود به ثبت رسانید و کل ظرفیت خود را به 5.3 گیگاوات رساند. در دیگر مناطق جهان، بیشترین رشد مربوط به آمریکی لاتین بوده است. برزیل بیش از 0.5 گیگاوات در این سال نصب داشته و مجموع انرژی بادی نصب شده خود را به 1.5 گیگاوات رسانیده است. از دیگر کشورهای این منطقه که ظرفیت اضافه نموده اند می توان به آرژانتین، شیلی، هندوراس و مکزیک اشاره نمود. جمهوری دومنیکن و هندوراس هر دود اولین ظرفیت بادی تجاری خود را در سال 2011 نصب نموده اند. آفریقا و خاورمیانه شاهد توسعه اندکی در این حوزه بوده اند که این رویداد حاکی از آشفتگی در جهان عرب بوده است. کشور Cape Verde  ظرفیت جدید را نصب نموده و از 2 مگاوات ظرفیت کل خود را به 27 مگاوات رسانیده است و اتیوپی به لیست کشورهایی که پروژه های بادی تجاری دارند پیوسته است. کشور ایران 3 مگاوات ظرفیت اضافه نموده و کل ظرفیت خود را به 91 مگاوات رسانیده است و خود را به عنوان تنها کشور در خاورمیانه با پروژه های بادی در مقیاس بزرگ معرفی نموده است. ترکیه در حدود 0.5 گیگاوات تا انتهای سال نصب داشته و ظرفیت کل خود را به 1.8 گیگاوات رسانیده است.

 

انرژی بادی 17 

 

بخش بادی offshore در حال توسعه بوده و میزان ظرفیت خود را در سال 2011 بیش از 0.9 گیگاوات افزایش داده و به نزدیکی 4.1 گیگاوات ظرفیت عملیاتی جهانی تا انتهای سال رسانیده است. در سال 2010 تنها 1.2 گیگاوات به ظرفیت جهانی اضافه شده است. بیشتر این ظرفیت در اروپا اضافه شده است که در سال 2011 در حدود 866 مگاوات نصب شده و به شبکه تزریق گردیده است و کل ظرفیت offshore را به 3.8 گیگاوات در 10 کشور اتحادیه اروپا رسانیده است. کشور انگلستان 87% این میزان را به خود اختصاص داده است به طوری که تا انتهای سال 2011 ظرفیت کل offshore خود را نزدیک به 2.1 گیگاوات رسانیده است. کشورهای دانمارک 857 مگاوات و آلمان 200 مگاوات ظرفیت نصب شده داشته اند. تا انتهای سال در حدود 5.3 گیگاوات ظرفیت offshore در سواحل اتحادیه اروپا در دست ساخت بوده است. کشور چین دو پروژه را با ظرفیتی نزدیک به 100 مگاوات به پایان رسانید و ظرفیت کل خود را به 258 مگاوات ارتقاء داد. استفاده از توربین های سایز کوچک نیز افزایش یافته تا نیاز برقی مناطق روستائی را تامین نماید. تعداد توربینهای سایز کوچک نصب شده در سال 2010 در حدود 656000 بوده که 26% نسبت به سال 2009 رشد داشته است و کل ظرفیت نصب شده به طور متوسط در سال جاری 35% رشد داشته است. کشور چین بسیار بیشتر از کشورهای دیگر نصب داشته است، در حالی که آمریکا رهبری ناچیزی در ظرفیت نصب شده داشته، کشورهای انگلستان، آلمان، کانادا، اسپانیا و لهستان نقشی در افزایش این بازار داشته اند. کل ظرفیت جهانی نصب شده بادی تا انتهای سال 2011 برای 2 تا 3 درصد مصرف الکتریسیته جهانی کافی بوده است. ظرفیت نصب شده در اتحادیه اروپا تا انتهای سال 6.3% از برق مصرفی این منطقه را در یک سال بادی معمولی تامین نموده است. تعدادی از کشورها سهم بیشتری از این تقاضای الکتریسیته را تامین نموده اند به طور مثال دانمارک نزدیک به 26%، اسپانیا 15.9%، پرتغال 15.6%، ایرلند 12% و آلمان 7.6%.  

 

 صنعت انرژی بادی قیمت انرژی بادی در بازه زمانی سالهای 2005 تا 2009 به خاطر افزایش تقاضای جهانی و افزایش قیمت فولاد افزایش یافته است. ولی کاهش قیمت اخیر آن به خاطر ظرفیت بیش از حد تولید کنندگان، افزایش رقابت، افزایش اندازه و بازده بیشتر توربین های می باشد که تمامی این عوامل باعث کاهش هزینه های، افزایش ضریب تولید و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و ساخت شده است. 10 تولید کننده برتر جهان در حدود 80% از بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند که از این میان 4 تولید کننده از اروپا، 4 تولید کننده مربوط به کشور چین و 1 تولید کننده هندی و 1 تولید کننده آمریکایی می باشند. وستاس دانمارک در مقام اول این رتبه بندی قرار دارداما سهم بازار جهانی آن نزدیک به 2% کاهش داشته است. شرکت Goldwind از مقام چهارمی به مقام دومی صعود کرد و جای شرکت Sinovel که به مقام هفتمی تنزل کرده، گرفته است. شرکت Gamesa اسپانیایی 4 پله صعود کرد و شرکت   United Power چینی 2 پله صعود نموده و شرکت Mingyang چینی به فهرست 10 تولید کننده برتر پیوسته است در حالی که شرکت Dongfang چینی از این لیست حذف گردیده است.

 

انرژی بادی 18 


 در چین شرکت Goldwind با 20.4% جایگزین شرکت Sinovel با 16.4% شده و به عنوان بزرگترین تامین کننده توربینهای جدید به حساب آمده است. بقیه تولیدکنندگان توربین به غیر از GE شاهد سهم کمی در بازار سال 2011 بوده اند. در ایالات متحده آمریکا بیشتر تولید کنندگان تجهیزات وابسته به انرژی بادی در سال 2011 به بهره برداری رسیده اند. در اروپا تمرکز این صنعت بر روی توسعه پروزه ها در اروپای شرقی و همچنین بر روی تکنولوژی های offshore بوده است و ظرفیت اصلی pipelines در برزیل جذابیتی را برای تولید کنندگان ایجاد نموده است. میانگین اندازه توربینهای ارائه شده به بازار 1.7 مگاوات در این سال بوده است. میانگین اندازه توربینهای offshore نصب شده با 20% افزایش نسبت به سال 2010 به 3.6 مگاوات رسیده است. اندازه توربینهای ترجیحی نصب شده در انگلستان 2.3 مگاوات، در آلمان 2.1 مگاوات، در آمریکا 2 مگاوات، در چین 1.5 مگاوات و در هند 1.1 مگاوات بوده است. بیشتر تولید کنندگان توربینهای خود را در اندازه های 7.5-4.5 مگاوات تولید کرده اند و توربین 7.5 مگاواتی بزرگترین توربین تجاری می باشد. همچنان که پروژه های offshore افزایش پیدا می کند، اتصالات (HVDC) برای انتقال برق تولیدی از توربین تا مصرف کننده نیز به طور فزاینده ای مهم می شود. صنعت توربین های کوچک(کمتر از 100 کیلووات) در سال 2011 گسترش پیدا کرده است. تا انتهای سال 330 تولید کننده در حداقل 40 کشور با تولید یک قطعه تجاری شناسائی شده اند و 300 شرکت دیگر تامین کننده فنآوری، قطعات و خدمات مشاوره و فروش بوده اند.


دانلود فایل آمار جهانی انرژی بادی در سال 2012

   دانلود : 2018_orig.pdf           حجم فایل 1462 KB
آمار بازدید
بازديد اين صفحه :802
بازديد امروز:55
کل بازديد سایت :291440
بازديدکنندگان آنلاین :1
ارتباط با ما
آدرس دفتر مرکزی:تهران-بلوار مرزداران-خیابان شهید ابراهیمی-برج الوند-طبقه 3-واحد 307
تلفن : 48-62-61-44297560-021
فکس: 44297549-021

نقشه سایتارتباط با ما|